tillse

Tillse - fastighetssystem med mobilapp

itiden är techpartner och delägare i Tillse. Vi har slagit oss samman med bygg- och anläggningskoncernen Builda för att utveckla ett fastighetssystem som gör det enklare att kommunicera mellan hyresgäst, fastighetsägare och leverantörer av tjänster.

URL:
https://tillse.se/

Samarbetspartner:
Builda