proofer

ProoferHive - korrektursystem för byråer

Tillsammans med Wobot har vi tagit fram ett korrektursystem i form av en webbapplikation för att effektivisera kommunikationsbyråers korrekturhantering mot sina kunder. Istället för att skicka original och korrektur via mail, sköter de all korrektur via ProoferHive.

URL:
https://prooferhive.se

Samarbetspartner:
Wobot